Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín

 

Obecní úřad Dobšín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, při zajištění ochranných opatření dle usnesení vlády č. 388 (ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 151/2020 Sb.)

 

 

Místo konání:

 

Obecní úřad Dobšín, Dobšín 51

 

Doba konání:

 

29. prosince 2020 od 18:00

 

 

Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
   a) Schválení programu2) rozpočtové opatření č.4/20203) proškolení inventarizační komise4) Schválení smlouvy s Compag – svoz odpadu5) Schválení poplatku za odpady 20216) Diskuse

 

V obci Dobšín, dne 22. 12. 2020

 

Místo konání:

 

Obec Dobšín – sál Obecní školy, Dobšín č. p. 41

Doba konání:

 

30.listopadu 2018 od 18:00

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

a) Schválení programu

 

2) Informace ohledně dohody „Spádovost ZŠ“

3) Rozpočet pro rok 2019

4) Kontrolní zprávy Mikroregionu Český ráj

5) Informace o dotačním titulu – sběrná místa, opravy místních komunikací

6) Rozpočtové opatření

7) Diskuse

 

 

 

Obsah obrázku obloha, exteriér Popis se vygeneroval automaticky.V obci Dobšín, dne 23.11.2018

Zveřejněno: 22. 12. 2020
Z rubriky: Sejmuto z ÚD

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image