Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dobšín

 

Obecní úřad Dobšín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Černým v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obec Dobšín – sál Obecné školy, Dobšín č. p. 41
 
Doba konání:  21. října 2022 od 18:00
 
Navržený
program:
 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  b) volba starosty
  c) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 6. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Dobšín, dne 7.10.2022

Zveřejněno: 06. 10. 2022
Z rubriky: Programy zasedání, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image