Program zasedání Zastupitelstva obce Dobšín 17. 12. 2021

 

Obecní úřad Dobšín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobšín

 

Místo konání:  Obecní úřad, Dobšín 51
 
Doba konání:  17. prosince 2021 od 18:00
 
Navržený
program:
 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele a schválení programu
 • Plánované investice 2022
 • Schválení odměn za rok 2021
 • Smlouva s podnikateli a ubytovateli na odvoz tříděného odpadu
 • Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za pobyt.
 • Rozpočtové opatření č. 10/2021
 • Plán inventur na rok 2021
 • Jmenování členů inventarizační komise
 • Schválení kroniky
 • Žádost společnosti ČEZ Distribuce o zápis věcného břemene na obecních   pozemcích
 • Územní plán obce
 • Nájemné Hospůdka Dobšín
 • Diskuse

Zveřejněno: 10. 12. 2021
Z rubriky: Programy zasedání, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image