Program zasedání Zastupitelstva obce Dobšín 24. 6. 2021

Obecní úřad Dobšín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobšín

 

Místo konání:

 

Obecní úřad Dobšín, Dobšín 51

 

Doba konání:

 

24. června 2021 od 18:00

 

Navržený
program:
  • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele a schválení programu
  • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
  • Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
  • Projekt rekonstrukce vodovodu – aktuální stav a termíny
  • Smlouva o prodeji pozemku p.č.521/2
  • Rozpočtové opatření
  • Diskuse

 

V obci Dobšín, dne 11. 6. 2021

Zveřejněno: 11. 6. 2021
Z rubriky: Programy zasedání, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image