Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.1.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek,

Omluveni: Mocák, Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtové změny č.4/2012

3)    Příprava výběrového řízení na pronájem hospody

4)    Projednání žádosti pana Křivského o připojení k vodovodnímu řádu

5)    Diskuse a závěr
Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek..a p. Keller. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.

2. Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovou změnou č.4/2012. Rozpočtová změna  byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.

3. Zastupitelé projednali podmínky výběrového řízení na pronájem obecní hospody. Podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny od 28.1.2013 do 19.2.2013. Podmínky  byly schváleny všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.

4. Pan Petr a Lucie Křivský požádali o výstavbu vodovodního řádu k parcele p.č.96 . Výkopy a ostatní přípravné práce budou provedeny svépomocí panem Křivským, obec zajistí pouze položení potrubí a vlastní připojení, ostatní práce s dokončení budou opět provedeny svépomocí pana Křivského. Žádost byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.

5. Obecní zastupitelé schválili všemi 5 hlasy odměnu panu Repšovi Miroslavovi ve výši 1 100,-Kč čistého za navážení štěrku

6.Různé


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Rozpočtovou změnu č.4/2012 na rok 2013

–          Podmínky výběrového řízení na pronájem hospody

–          Přípojku k vodovodnímu řádu pro manž.Křivský

–          Odměnu pro pana Repše M.


OZ bere na vědomí


Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  19.2.2013 od 18:00Zveřejněno: 27. 1. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (4):


4

marta hackerschmiedová

Středa, 6. 3. 2013, 12:47

slečno Petro,můj český jazyk Vám snad nemusí vedit,ale vy by jste se měla zamyslet do jakého humusu lezete.S přáním krásného dne přeje Hackerschmiedová

3

Jiří Tošovský

Pátek, 22. 2. 2013, 06:54

Vážení zastupitelé.
Prosím o informaci, kdy bude zhotovena přípojka vody na moji stav. parcelu 672/13 ?? S paní starostkou jsme byli domluveni na realizaci v roce 2012…
Někteří ze žadatelů, se kterými jsme žádali o přípojky společně, cca před 2 lety, mají dnes již postavené domy…

Děkuji a jsem s pozdravem.
Tošovský Jiří

2

Petra Králová

Středa, 20. 2. 2013, 21:40

Vážená paní Hackerschmiedová,

velice mne zaujala Vaše neznalost českého jazyka. Pokud se chcete písemně vyjadřovat k nějakému problému, myslím si, že by bylo vhodné si po sobě tento písemný projev přečíst a opravit.

S přáním pěkného večera
Petra Králová

1

marta hackerschmiedová

Pátek, 8. 2. 2013, 18:50

přeju dobrý den.reaguji na otásky občanů,kde jsou obecní peníze,a jak se s nima hospodaří.Postavila se pergola u hospody která stála čtvrt milionu korun,a do dnešního dne nebylo povolení ke stavbě,ani není skolaudovaná.dnes jsem se šla zeptat na stav.ůřad Dolní bousov,a hle koho jsem tam potkala,místostarosta Keller,tepv dnes šel žádat o povolení,a to ještě byl narušen nějaký el kabel,a byla jsem svědkem že ho dal do igelitu,a zasipalsutí,takže ani čez ani vodovody nemaj žádný záznam o tom že by se tam něco mělo stavět.cesta co se dělala napodzim,se třikrát musela opravovat,protože panu Hadačovi ze zastupitelstva se nezdála tak tady pěhal s metrem,a stěžoval si že to tak nechce,a chce to předělat,jen u jeho domu.tak se ptám,proč takové lidi jsou vůbec voleni.byla bych pro udělat aby se spíš věnovali čističkám jak na Kamenici tak na Dobšíně,byla by to lepší investice než nějaká pergola.ale to si budeme muset počkat na nové volby


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image