Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 4.3.2014


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta,   Hájek, Mocák ,

Omluveni:Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Výběrové řízení na obecní hospodu

3)    Různé

4)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák J, p.Bárta L.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Do dnešního dne byly přijaty na OÚ 2 obálky s nabídkami na pronájem hospody:

– pan Pavel Horák, Břetislavova 311/27  Liberec

– pan Marek Pešta,  MladějovHodnocení nabídek:

  1. Pan Pavel Horák            2 500,-Kč/měs.
  2. Pan Marek Pešta            2 000,-Kč/měs.Dále zastupitelé projednali ostatní položky nabídek. Rozhodli se pro pana Pavla Horáka.Zdůvodnění: pan  Pavel Horák předložil lepší nabídku služeb.Výběrové řízení bylo schváleno 4  hlasy přítomných zastupitelů, 1 proti.6. Různé

–          P.Moucha – na opravu cesty bude objednána firma JAP Projekt Liberec, na pana Pivrnce Jaroslava bude zaslána obecním úřadem objednávka konzultace v místě stavby. Zástupcem na jednání s projektantem byl určen pan Hájek Filip. Návrh byl schválen všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.–          První víkend v červnu bude obcí projíždět sraz automobilových veteránů. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.–          Žádost o povolení oplocení parcel č.665/43 a 665/49 v obci Kamenice byla schválena za podmínky, aby plot nebránil případné opravě obecního vodovodu.  Žádost byla schválena všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Objednávka na opravu cesty

–          Povolení oplocení parcelOZ schvaluje 4 hlasy ANO

–          Výběrové řízení na pronájem obecní hospodyOZ bere na vědomí:

–          Průjezd automobilových veteránů obcíUkončení: 19,30 hod.

Zveřejněno: 09. 3. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (4):


4

admin

Úterý, 11. 3. 2014, 12:17

Pane Černý, omlouvám se, jestli jsem se Vás jakkoliv svou reakcí dotkl. Máte pravdu, jako správci obecního webu mi nepřísluší odpovídat na Váš dotaz. Také jsem neodpověděl. Snažil jsem se Vás jen upozornit, že komentáře pod články nikdo z obecního zastupitelstva pravidelně nekontroluje, takže se reakce nejspíš nedočkáte. Toto je pouze obecná diskuze, kam může psát kdokoliv cokoliv. Kdybyste zanechal důvěryhodný email (dobsin@….cz za něj nepovažuji), nezatěžoval bych diskuzi příspěvky mimo téma článku. Přesto oceňuji Váš vděk za mou snahu přispět k informovanosti občanů. Bylo to naposled. Protože tento rozhovor nemá dále žádnou věcnou hodnotu, rád bych ho, pokud dovolíte, ukončil.

S přáním hezkého dne…

Milan Šrajer

3

Jaroslav Černý

Úterý, 11. 3. 2014, 10:56

Vážený pane Šrajere,

dovolte mi následující reakci. Nechápu vysvětlení, že úřední deska na webových stránkách obecního úřadu není komunikačním kanálem. Dále se mi také nezdá, že odpověď na úřední desce na můj dotaz na obecní zastupitelstvo mi zasílá někdo, kdo v zastupitelstvu vůbec není a tudíž jak je vidět, nezná Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999Sb (doporučuji si ho alespoň přečíst, když už reagujete na něco, co Vám nepřísluší).
Žádám proto obecní zastupitelstvo o vyjádření.
Děkuji s pozdravem

Jaroslav Černý

2

Milan Šrajer

Pondělí, 10. 3. 2014, 21:50

Dobrý den, pokud požadujete reakci obecního úřadu, kontaktujte ho prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů. Na komentáře pod články běžně nikdo nereaguje.

Rád bych s Vámi komunikoval přímo, ale Váš email se mi nezdál příliš důvěryhodný.

Milan Šrajer

1

Jaroslav Černý

Pondělí, 10. 3. 2014, 21:17

Dobrý den,
rád bych se zeptal, kdy mohu očekávat vyjádření na dotaz k rozpočtu 2014?

děkuji

J. Černý


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image