Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 15.4.2014


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta, Hájek,Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Žádost o příspěvek ZO ČSZ Přepeře

3)    Projednání nájemní smlouvy s firmou Cerberos

4)    Příspěvek na dětský maškarní ples

5)    Projednání zániku mandátu

6)    Různé

7)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek J, p.Bárta L.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Žádost o příspěvek ZO ČSZ  Přepeře byla zamítnuta všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce seznámila přítomné s nájemní smlouvou s firmou Cerberos. Smlouva byla scvhválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Zastupitelé schválili všemi 4 hlasy příspěvek na dětský maškarní ples ve výši 2 000,-Kč.


5. Zastupitelé projednali demisi pana Mocáka Jaroslava na člena obecního zastupitelstva. Zastupitelé schválili všemi 4 hlasy demisi a rozhodli, že proplacená odměna zastupitele za měsíce leden a únor 2014 bude ponechána jako odměna za předchozí práci v obecním zastupitelstvu a kontrolním výboru.


6. Různé


–          Schválení všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů odměny PaeDr. Dědečkovi Pavlovi za provedení výpisu editace prvků za období do 1.4.2014 ve výši 5 000,-Kč čistého.


–          Zastupitelé se rozhodli zrušit bod č.6 ze zápisu 1/20014, který opravňoval starostku obce podepisovat rozpočtová opatření do výše 100 000,-Kč. Zrušení bylo schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


–          Hospodářka seznámila přítomné se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


–           Zastupitelé schvalují všemi 4 hlasy příspěvek ve výši 20 000,- pro SDH Dobšín – Kamenice na úpravu sportovní motorové stříkačky.


–          Hospodářka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 1 k 31.3.2014 a rozpočtové opatření číslo 2 k 30.4.2014. Rozpočtová opatření byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


–          Zastupitelé schvalují všemi 4 hlasy vypracování projektu na místní komunikaci parc.č. 837 firmou JAP projekt s.r.o.


–          Zastupitelé schvalují všemi 4 hlasy zvýšení ceny za jeden kilometr použití obecního traktoru ze stávajících 12,50,- na 15,-Kč a denní pronájem vleku 50,-Kč.OZ schvaluje 4 hlasy ANO:


–          Program


–          Ověřovatele zápisu


–          Smlouvu s firmou Cerberos


–          Příspěvek 2 000,-Kč na Dětský maškarní ples


–          Přijali demisi pana Mocáka J. a odsouhlasili odměnu ve výši dvou odměn zastupitele


–          Odměnu ve výši 5 000,-Kč čistého pro PaeDr. Dědečka


–          Zrušili bod č.6 zápisu č.1/2014


–          Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu


–          Příspěvek 20 000,- pro SDH Dobšín – Kamenice


–          Rozpočtová opatření č. 1 a 2


–          Vypracování projektu na místní komunikaci par.č.837 firmou JAP projekt s.r.o.


–          Navýšení ceny za zapůjčení traktoru na 15,-Kč pronájem valníku 50,-Kč/denUkončení: 19,30 hod.


Zapsala:       ing.Folprechtová

Zveřejněno: 22. 4. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image