Zápis č. 5/2014 z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 24.6.2014


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  HájekProgram:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtového opatření č.3

3)   RůznéJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 3 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek J, p.Keller J..  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 3   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Účetní obce předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č.3.Opatření bylo schváleno všemi 3 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 3 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Rozpočtové opatření č.3


OZ bere na vědomí:

Ukončení: 18,20 hod.Zveřejněno: 01. 7. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image