Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 28.5.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek,

Omluveni: Mocák, Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení Uplatňování územního plánu

3)    RůznéJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek..a p. Keller. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem zprávy o uplatňování územního plánu obce Dobšín, který zahrnuje období od května 2009 do dubna 2013. Návrh zprávy zpracovala Ing.Martina Nikodemová, pracovnice Magistrátu města Mladá Boleslav. Návrh byl vyvěšen na internetové vývěsní desce od 25.4.2013  do 25.5.2013. S tímto návrhem byli seznámeni všichni zastupitelé. Dle souhrnného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje není důvod pro vymezování nových ploch.


Hlasování:

1 hlas pro  ( Bártová)

4 hlasy proti


3.Různé

— Bártová – bude jednat o snížení plateb za elektrickou energii pro obec. Schváleno 5 hlasy přítomných zastupitelů.

– Zastupitelstvo schvaluje 5 hlasy nákup traktoru Husqvarna v hodnotě 70 000,-Kč.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Jednání o elektrické energii

–          Nákup traktoru


OZ neschvaluje 4 hlasy NE

–          Návrh zprávy o uplatňování územního plánu


OZ bere na vědomí


Ukončení: 20,00 hod.

Další zasedání OZ se bude konat dne  ..2013 od 18:00

Zapsala:       ing.FolprechtováZveřejněno: 25. 6. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Ing.Josef Mocák

Středa, 3. 7. 2013, 17:58

Prosím o závazné informace:

1. Jaké konkretní požadavky byly uplatněny na změnu ÚP.Já jsem konkretně doporučil v minulém období OU Dobšín rozčlenit úseky Z1,Z2 a Z3 určené pro zástavby pro “ Bydlení “ dle potřeby zájmů stavebníků, majitelů pozemků. Nenechat tam úkol “ řešit zástavbu pro Z1,Z2aZ3 XX RD najednou, což je v současné době nutné předložit k posuzování dotčenými orgány a organizacemi dle platného UP „. ÚP Obce má vymezeno dostatek plochy k zástavbě a není třeba spojovat podmínky jednotlivých území určených UP k zástavbě, viz situaci Z1, Z2 a Z3, kde dotčené orgány požadují předložení studie zástavby pro celé území nejednou-což považuji v současné situaci za “ nepřijatelné“. Dle mého názoru to neodpovídá potřebám stavebníků, ani vlatníkům území .

2. Je proveden nový obecní rozhlas. Kdo bude demontovat starý a v jakém termínu ????Nemělo to být součástí výběrového řízení pro akci “ Rekonstrukci obecního rozhlasu“ ???
Prosím o seriozní informace.
Ing.Josef Mocák


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image