Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 22.11.2011


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Mocák J, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Bárta L., Mocák J.

Zapsala: Bártová L.


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Seznámení s hospodařením obce k 30.9.2011.

3)    Schválení sponzorského daru MŠ Obruby.

4)    Schválení věcného břemene ČEZ Distribuce k parcele č.353/4-5.

5)    Diskuze nad setrváním v CHKO Český ráj.

6)    Různé.


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Bárta a p.Hadač. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6  proti 0.2. Seznámení s hospodařením obce k 30.9.2011

Počáteční zůstatek k 1.1.2011 ……………………………………….   845 150 Kč

Příjmy…………………………………………………………………1 890 600 Kč

Výdaje ………………………………………………………..………..871 900 Kč

Zůstatek k  30.9.2011  ………………………………….………………1 863 850 Kč

Zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření k 30.9.2011

Výsledek hlasování: pro 6 , proti 03. Schválení sponzorského daru na MŠ Obruby

Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar k obohacení dárků pod vánočním stromečkem ve výši 2 500 Kč (MŠ Obruby)


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 04. Schvalování věcného břemene ČEZ Distribuce k parcele č. 353/4-5

Zastupitelstvo obce schválilo věcné břemeno k parcele č.353/4-5

O přesném umístění el.vedení se bude jednat při stavebním řízení před zahájenim stavby


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 05. Diskuze nad setrvánín obce v CHKO Český ráj

Dle názorů zastupitelstva a občanů nám přítomnost v CHKO Český ráj nepřináší žádné výhody, spíše naopak. Je to pro občany další administrativní zátěž a nařízení. Zastupitelstvo bude hledat možnosti ,jak se vyvázat z tohoto uskupení.


6. Různé

Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozvázání pracovního poměru dohodou s hospodářkou obce pí. Kratochvílovou k  31.12.2011


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 0
USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Hospodaření obce k 30.9.2011
  2. Sponzorský dar MŠ Obruby ve výši 2 500 Kč
  3. Věcné břemeno k parcele č.353/4-5
  4. Rozvázání pracovního poměru dohodou k 31.12.2011 s hospodářkou obce pí.Kratochvílovou


Další zasedání OZ se koná 13.12.2011 od 18:00 na OÚZveřejněno: 05. 12. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image