Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 10.4.2012


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, , Mocák J, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p.Hadač, p.Mocák

Omluveni: p.Hájek

Zapsala: Bártová L.


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Seznámení občanů s činností a hospodařením obce v r.2011.

3)    Přidělená dotace na r.2012.

4)    Informace o objednané kominické službě.

5)    Vyhlášení soutěže na rok 2012.

6)    Diskuze a závěr.


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 19.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Mocák a p.Hadač. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6  proti 0.2. Seznámení občanů s činností a hospodařením obce v r.2011.

V r.2011 byl vybudován vodovod od OÚ k Horčičkovým, veřejné osvětlení v lesní části Dobšína

a občané byli seznámeni se zůstatkem k 31.12.2011.


3.Přidělená dotace na r.2012.

Na rok 2012 byla přidělena obci Dobšín ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na veřejný rozhlas

ve výši 272 500kč.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4. Informace o objednané kominické službě.

Všechny informace o službě kominíka p.Jaromíra Žďánského (tel. 773209127, termín 12.5.2012)

budou uveřejněny v obecních vývěskách a vyhlášeno rozhlasem.5. Vyhlášení soutěže na rok 2012.

Neuskutečněná soutěž v r. 2011 “ O nejkrásnější předzahrádku,balkon a okno“ bude v letošním roce realizována a hodnocena pouze na základě fotografií.6. Diskuze a závěr.

Občanům bylo připomenuto,že investice a žádosti o dotace by měli také vycházet z jejich návrhů.

Seznámení občanů s přesným rozsahem obnovy vodovodního řadu a dostavbou obecní pergoly.USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Program jednání a ověřovatele zápisu.


Další zasedání OZ se koná 15.5.2012 od 18:00 na OÚZveřejněno: 02. 5. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image