Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1. 12. 2009


Přítomni: p. Kropáček, Richtr,  Bočková,Šrajerová,Prskavec,  Horčička,

Omluveni: p. Hájek

Neomluveni: p. Bártová, Bernard

Ověřovatelé : p. Richtr, Horčička

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1.Zahájení a volba ověřovatelů

2.Schválení podání žádosti o dotaci z fondu FROM.

3.Schválení spolufinancování akce

4. Schválení odměn za mimořádné práce v rámci obce

5. Schválení návrhu vyhlášky o svozu odpadu

6.Schválení inventarizační komise

7. Schválení rozpočtového opatření č. 5

8. Schválení dohody o vzájemném vyrovnání

9. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček, přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 6 z 9 zastupitelů a proto je usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p. Horčička. Starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


2.Schválení podání žádosti o dotaci z fondu FROM

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí na r. 2010.


Výsledek hlasování 6 pro, proti 0.

3.Schválení spolufinancování akce

Zastupitelstvo projednalo a schválilo spolufinancování  akce – rekonstrukce budovy obecního úřadu.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


4.Schválení odměn za mimořádné práce v rámci obce

Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměny za mimořádné práce v rámci obce. (  Uchytil  P.2 500,-, Kč,  Keller Jar. 2000,-, Prskavec E. 2 000,-, Kratochvílová  L. 2 000,-,  Mulačová L. 1 500,-,Hájek F. 1 000,- , Urbánek 700,-, Bárta L. 500,-, Bočková L. 500,-, Prskavec J. 500,-, Kratochvíl R. 500,- , Preislerová M. 500,-.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


5.Schválení návrhu vyhlášky o svozu odpadu

Zastupitelstvo projednalo a schválilo sazbu poplatku za komunální odpad na r. 2010. Sazba činí 450,- Kč za l osobu. Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.

Vzhledem k nejasnostem fakturace za II.  III. čtvrtletí 2009, bude proveden dotaz na firmu Compaq, s případným dobropisem ve prospěch obce.


6.Schválení inventarizační komise

Zastupitelstvo obce dalo pokyn k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009 ve složení p. Richtr, Kratochvílová, Bočková L.


7.Schválení rozpočtového opaření č. 5

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


8. Schválení dohody o vzájemném vyrovnání

Tento bod bude řešen na mimořádném zasedání zastupitelstva obce  dne 8.12.2009 po příslušné právní konzultaci na MV.


9.Různé

Paní Bočková L. připraví domovní řád  pro sál – kulturní akce + kauce za poškození.

Rozpis kulturní komise na využití sálu v bývalé škole – listopad 2009

14.11.2009 – Den otevřených dveří ( slavnostní zahájení  ), Posvícenská zábava

21.11.2009 – Posezení maminek s dětmi. ( K těmto posezením zveme všechny maminky s dětmi. Z výdělku z posvícenské zábavy se pořídil hrací koberec, hry, kostky. Tímto bychom Vás chtěli poprosit, pokud máte doma po dětech funkční zachovalé hračky, hry a stavebnice, budeme rádi, když nám je přinesete.)

28.11.2009 – Turnaj ve stolním tenise

Pronájem sálu na konkrétní akce, lze domluvit na Obecním úřadě.

V nejbližším termínu hasiči zajistí postavení vánočního stromu, nejdéle do 5.12.2009.

Zastupitelstvo schválilo finanční dar pro  děti v  Mateřské škole v Obrubech ve výši 1 200,- Kč. ( 4 děti ). Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, podání žádosti o dotaci, spolufinancování akce, odměny za mimořádné práce, sazbu poplatku za komun. odpad, rozpočtové opatření č. 5, finanční dar pro děti v MŠ.


Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. příští mimořádné  zasedání se bude konat  8.12.2009 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 02. 12. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image