Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller,  Mocák, Hadač, Bárta,

Nepřítomen: p. Kropáček,

Omluveni: p.Hájek, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Keller, Mocák

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2.Schválení příspěvku na hasičský ples

3.Příspěvek mladým hasičům na r. 2011

4.Projednání darovací smlouvy na převod vodovodního řadu

5.Projednání darovací smlouvy na převod pozemku č.647/4

6. Návrh na zakoupení účetního programu „GORDIC“

7.Schválení příspěvku na sborník Od Ještěda k Troskám

8.Schválení příspěvku občanskému sdružení Spokojený domov

9. Informace o službě CZECH POINT

10.Vyhlášení 1.ročníku soutěže O nejrozkvetlejší okno, balkon a předzahrádku

11.Pozvánka na výstavu výrobků technikou PATCHWORK

12.Různé


1.Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 z 8 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Keller a p. Mocák.  Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.2.Schválení příspěvku na hasičský ples

Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo a schválilo příspěvek na hasičský ples ve výši 2 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 03.Příspěvek mladým hasičům na r. 2011

Příspěvek mladým hasičům na r. 2011 bude schválen po předložení plánu činnosti na rok 2011.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4.Projednání darovací smlouvy na převod vodovodního řadu

Pan R. Řehák, Kamenice, nabídl obci do vlastnictví bezúplatný převod vodovodního řadu o délce 355 m. Zastupitelstvo projednalo nabídku daru, ale tuto nabídku neschválilo.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 5.5.Projednání darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 647/4

Pan  R. Řehák, Kamenice, nabídl obci do vlastnictví bezúplatný převod pozemku p.č. 647/4 (cesta) o výměře 404 m2. Zastupitelstvo projednalo  nabídku daru, ale tuto nabídku neschválilo.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 5.6.Návrh na zakoupení účetního programu „GORDIC“

ZO schválilo nákup účetního programu GORDIC.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.


7.Schválení příspěvku na sborník Od Ještěda k Troskám

ZO schválilo příspěvek  na sborník od Ještěda k Troskám ve výši 1 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.8.Schválení příspěvku občanskému sdružení Spokojený domov

ZO neschválilo příspěvek občanskému sdružení Spokojený domov.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 5.9.Informace o službě CZECH POINT

Na OÚ byla zprovozněna služba CZECH POINT.


Zastupitelstvo bere na vědomí.10.Vyhlášení 1.ročníku soutěže O nejrozkvetlejší okno, balkon a předzahrádku obce Dobšína a Kamenice

Obec Dobšín vyhlásila soutěž O nejrozkvetlejší okno, balkon a předzahrádku obce Dobšína a Kamenice. Soutěž bude probíhat od května do září. Členové komise  p. Ondřej V., p. Kyzivát Stan. a Bártová L. budou fotit a vyhodnocovat, kdo má nejrozkvetlejší okno, balkon nebo předzahrádku. Soutěžit se bude o hodnotné ceny firmy Chemicor. Vyhodnocení bude v říjnu na veřejném zasedání.


Zastupitelstvo bere na vědomí.11.Pozvánka na výstavu výrobků technikou PARCHWORK

Obec Dobšín zve na prodejní výstavu textilních výrobků technikou PARCHWORK. Výstava se koná 13.3.2011 od 12,30 hod. – 17,00 hod. v kulturním sále bývalé školy. Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.


Zastupitelstvo bere na vědomí.12.Různé

– ZO projednalo a schválilo příspěvek na realizaci akce ve výši 500,- Kč. Výsledek hlasování pro 5, proti 0.


– Veřejné osvětlení ( v lese, v kopečku od OÚ směr k Loudovým), bude opraveno až budou příznivější klimatické podmínky.


– ZO projednalo a schválilo odměnu p. Horčičkovi ve výši 1 400,- Kč hrubého za zprovoznění  CZECH POINTU. Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.


– Žádost pana V. Hájka  – zřízení živnosti na opravu motorových vozidel a motocyklů. ZO nemá námitek.


– Od 6.3.2011 dochází k úpravě jízdních řádů – zrušené spoje:

spoj  č. 10  –  Dobšín  16:59 hod.   –   Mladá Boleslav, nám. Republiky   17:45 hod.

spoj č.   9   –  M.Boleslav, nám. Republiky  18:20 hod.    –   Dobšín   19:18 hod.


Usnesení: ZO schvaluje:

Příspěvek na hasičský ples, nákup účet.programu, příspěvek na sborník , příspěvek na real. akce, odměnu .


ZO neschvaluje:

Převod vodovodního řadu do vlastnictví obce, převod pozemku p.č. 647/7 do vlastnictví obce, příspěvek na občanské sdružení Spokojený domov.


Zasedání ukončeno ve 20.30 hod., příští veřejné zasedání se bude konat 12.4.2011 v 19.00 hod. v kult. sále bývalé školy.


Hlavním programem veř.zasedání bude změna územního plánu a zajištění kominických služeb pro občany.

Zveřejněno: 07. 3. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image