Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.1.2012


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Hadač,
Omluveni: Mocák J.
Neomluveni: Horčička
Ověřovatelé zápisu: p. Bárta L.,Keller J.
Zapsala: Bártová L.


Program:  
1)    Zahájení a volba ověřovatelů.
2)    Projednání žádosti o příspěvek na poskytování soc. služeb.
3)    Pokácení vzrostlých stromů u chaty č.06 u autobusové zastávky.
4)    Určení termínu dětského maškarního plesu.
5)    Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů
Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Bárta a p.Mocák. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.

Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0.


2. Projednání žádosti o příspěvek na poskytování soc. služeb.
Obec Dobšín nebude poskytovat příspěvek Občanskému sdružení Spokojený domov
na poskytování sociálních služeb v r.2012.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0


3. Pokácení vzrostlých stromů u chaty č.06 u autobusové zastávky.
Zastupitelstvo obce nemá námitek k pokácení stromů u chaty č.06.


4. Určení termínu dětského maškarního plesu.
Dětský maškarní ples se bude konat 11.2.2011 od 15.00 na sále Obecné školy
a od 20.00 maškarní ples pro dospělé. Příspěvek na dětský maškarní ples je 2000kč a na tombolu
večerního maškarního plesu 1000kč.

Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0


5. Různé
Zastupitelstvo schvaluje odměnu za nařezání fošen p.Cajhamlovi ve výši 4700kč
a p.Richtrovi za likvidaci stromů u Pelikánových 1700kč.

Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0


Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0


USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.    Ověřovatele zápisu p.Bártu a p.Kellera
2.    Příspěvky na maškarní plesy.
3.    Finanční odměny p.Cajhamlovi a p.Richtrovi.
4.    Rozpočtové opatření č.7.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:  
1.    Poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Spokojený domov.


Další zasedání OZ se bude konat dle potřeb obce.

Zveřejněno: 27. 1. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image