Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11. 1. 2011


Přítomni: Bártová, Keller, Hájek, Mocák, Hadač, Bárta, Horčička

Nepřítomen: Kropáček

Ověřovatelé zápisu: Bárta, Mocák

Zapsala: Kratochvílová


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. Maruškovi

3. Změna úředních hodin na OÚ od 1.2.2011

4. Informace o změnách při odvozu komunálního odpadu

5. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 7 z 8 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. L. Bárta a p. Jar. Mocák. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování : pro 7,  proti 0.2. Prodloužení nájemní smlouvy p. Maruškovi

Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemní smlouvy  za užívání pozemku  panu Josefu Maruškovi do konce roku 2014.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.3. Změna úředních hodin na OÚ od 1.2.2011

Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně pracovní doby od 1.2.2011 na Obecním úřadě:


Po: 9:00 – 17:00

Út: 7:00 – 15:00 a 18:00 – 19:00 – starostka + místostarosta

St: 7:00 – 15:30

Čt: 7:00 – 15:30 – v případě potřeby výjezdní den

Pá: 7:00 – 15:30

Polední přestávka  12:00 – 12:304. Informace o změnách při odvozu komunálního odpadu

Nádoby určené ke svozu  budou vysypány pouze pokud budou uzavřené víkem. Nádoba, která nebude uzavřena, nebo na ní bude odložen odpad, nebude vysypána.5. Různé

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 9/10 – úpravu rozpočtu  k 31.12.2010. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


V letošním roce obec Dobšín neplánuje žádné opravy vodovodu, kromě akutních případů.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, prodloužení nájemní smlouvy, rozpočtové opatření č. 9/10.


Zasedání ukončeno ve 20.30 hod. Příští zasedání se bude konat  1.3.2011 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 18. 1. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (4):


4

admin

Sobota, 5. 3. 2011, 08:27

Dobrý den,
komentáře slouží k reakci občanů na konkrétní článek. Každý článek má tedy svou vlatní diskusi, kde všichni vidí všechny dosavadní komentáře a mohou tak i na ně reagovat. Je to pouze služba občanům, nikoliv rubrika.

Oficiální cesta, jak sdělit své připomínky obci, je telefon nebo email. Směrujte prosím Vaše dotazy tam. Pokud máte připomínku k technické stránce webu, v zápatí je odkaz na mě.

S pozdravem

Milan Šrajer
správce webu

3

Iveta Čermáková

Pátek, 4. 3. 2011, 22:42

Dobrý den,
proč rubrika napište komentář nebo spíše napište nám není na hlavní stránce? Takhle je to zbytečně zdlouhavé, chce-li Vám někdo něco sdělit.
Proč na stránkách obce nejsou informace o místní knihovně?
S pozdravem
Iveta Čermáková

2

Milada Šrajerová

Pátek, 21. 1. 2011, 09:51

Ahoj,
i já vítám změnu pracovní doby. Konečně odpovívá zákoníku práce a úřad bude přístupnější občanům. Tento krok chválím.
Zdraví
Milada Šrajerová

1

Lenka Bočková

Středa, 19. 1. 2011, 16:55

Dobrý den,

změna pracovní doby jistě příjemná věc, ale opět se zapomnělo na chataře a chalupáře. Již několikrát se zmiňovalo, že by třeba mohla být doplněna jedna sobota v měsíci s úředními dny cca 2-3 hodiny.
Přeji hezký den.
Lenka Bočková


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image