Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Bárta, Hájek, Mocák, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Bárta L., Mocák J.

Zapsala: Kratochvílová L.


Program:

  1. Zahájení a volba ověřovatelů
  2. Projednání úklidu u kontejnerů na tříděný odpad
  3. Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku
  4. Projednání věcného břemene
  5. Různé


1.Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 7  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Bárta L. a p. Mocák J. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program by schválen.


Výsledek hlasování: pro 7,  proti 0.2.Projednání úklidu u kontejnerů na tříděný dopad

Kolem nádob na tříděný odpad se stále vyskytuje nepořádek.  Vzhledem k tomu, že není možné uhlídat, aby nedocházelo k hromadění různých odpadů kolem nádob, bude i nadále tento nepořádek uklízet pověřená osoba.  V příštím roce od května, obec zajistí další nádobu na plasty.


Zastupitelstvo bere na vědomí.3.Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku

Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 2 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.4. Projednání věcného břemene

Projednání věcného břemene k parcele č. 353/4-5  se přesouvá na příští zasedání tj. 22.11.2011.


Zastupitelstvo bere na vědomí.5.Různé

Obec obdržela nabídku od firmy  Aspida s.r.o. na reklamu obce v časopise Cestujeme po Čechách. Zastupitelstvo tuto nabídku neschválilo.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 7.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:  Příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 2 000,- Kč

Zastupitelstvo neschvaluje: Reklamu obce v časopise Cestujeme po Čechách.Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. příští veřejné zasedání se bude konat 22.11.2011 v 18.00 hod. v hospodě u Karla na Dobšíně.Zveřejněno: 21. 11. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image