Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.10.2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Bárta, Hájek, Hadač

Omluveni:p. J. Mocák

Neomluveni: p. Z. Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Keller, Hadač

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o hospodaření k 30.9.2011

3. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2012

4. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Keller a p. Hadač. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.2. Informace o hospodaření k 30.9.2011

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření k 30.9.2011.


Hlasování pro 5, proti 0.3. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2012

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na r. 2012  a rozpočtové opatření č. 6.


Výsledek hlasování : pro 5, proti 0.4. Různé

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí – Program obnovy venkova  na r. 2012 a spolufinancování akce – Rekonstrukce veřejného rozhlasu.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na r. 2012 a spolufinancování akce.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na stolní tenis ve výši 1 000,- Kč, který je pořádán 26.11.2011 v sále bývalé školy.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje:

program jednání, hospodaření k 30.9.2011, rozpočtové opatření č. 6, podání žádosti o dotaci  na  „Rekonstrukci veřejného rozhlasu“ a dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů, příspěvek na stolní tenis.


Zasedání ukončeno v 19.30 hod. příští veřejné zasedání se bude konat dne 22.11.2011 od 18.00 hod. v Restauraci na Kopečku .


Zveřejněno: 25. 10. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image