Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2. 8. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Mocák, Hadač,  Horčička, Bárta

Omluveni: p. Hájek F.

Ověřovatelé zápisu: p. J. Keller, J. Mocák

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Přípravné práce před opravou veřejného osvětlení

3.  Projednání úhrady za opravu odkaliště na Kamenici

4. Oprava odtokové roury pod hlavní silnicí u odkaliště na Kamenici

5. Naplánování akce „Rozloučení s prázdninami“ na 27.8.2011

6. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6 ze 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Keller J. a p. Mocák J. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6 ,  proti 0.2. Přípravné práce před opravou veřejného osvětlení

V nejbližší době bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v lesní části Dobšína. Hasiči dne 6.8.2011 provedou vyřezání náletů podél silnice v místech, kde se bude pokládat kabel k veřejnému osvětlení.


Zastupitelstvo bere na vědomí.3. Projednání úhrady na opravu odkaliště na Kamenici

Pan Tošovský koupil na Kamenici pozemek. Tento pozemek je značně mokrý, majitel pozemek odvodňuje a žádá obec o finanční příspěvek na vyčištění odkaliště za silnicí. Zastupitelstvo nebude bránit zrenovování odkaliště, ale finančně se nebude podílet. Zastupitelstvo tento příspěvek neschválilo.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 6.4. Oprava odtokové roury pod hlavní silnicí u odkaliště na Kamenici

Protlak a vyčištění odtokové roury pod hlavní silnící u odkaliště na Kamenici pomohou provést hasiči.


Zastupitelstvo bere na vědomí.5. Naplánování akce „Rozloučení s prázdninami“ na 27.8.2011

Obecní úřad ve spolupráci se SDH zve občany na akci „ Rozloučení s prázdninami“ dne 27.8.2011 . Občerstvení – grilovaná kýta a nápoje zajištěny.  Bližší informace k akci budou vyhlášeny místním rozhlasem.


Zastupitelstvo bere na vědomí.6. Různé

Obec Dobšín znovu objednala firmu „Kominické služby“ na 27.8.2011 v 9.00 hod., cena za vyčištění 480,- Kč. Občané, kteří mají ještě zájem o vyčištění komína , nechť se přihlásí na OÚ.


V příštím roce má Obec Dobšín  v plánu provést stavbu pergoly u budovy bývalé školy. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadání stavby pergoly p. Zd. Rychterovi.


Výsledek hlasování : pro 6, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:  program jednání , stavbu pergoly.

Zastupitelstvo neschvaluje: finanční příspěvek na vyčištění odkaliště.

Zasedání ukončeno v 19.30 hod. příští zasedání se bude konat dne 6.9.2011 v 18.00 hod. na OÚ.Zveřejněno: 10. 8. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image