Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20. 1. 2017


zobrazit zápisZveřejněno: 29. 1. 2017
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (6):


6

starosta

Středa, 15. 2. 2017, 23:06

Dobrý den paní Bártová,

předně bych uvedl, že hlasování a vyjádření obyvatel obce ohledně znaku a vlajky na internetových stránkách obce je jedna část. Je nám jasné, že ne všichni obyvatelé obce mají přístup na internet nebo ho nevyužívají. Dalším krokem bude letáková možnost reakce, a je opravdu jen na obyvatelích, zda zaujmou k tomu nějaké stanovisko či nikoli. Obecně je dáno, že rozhodnutí o znaku a vlajce je v pravomoci zastupitelstva obce, ale zájem všech zastupitelů je , abychom dali možnost k vyjádření názoru obyvatele obce.
Znak či vlajka obce je symbolikou a není to o tom, jestli já osobně ji musím někde vidět, budu každopádně rád, pokud se těmito symboli obce budou prezentovat jak hasiči tak i kulturní akce obce a přispěje to k cílům, které symbolika má, jak zmíněno v původní reakci (nechci opisovat již zmiňované).
Státní vlajka se dle státních svátků vyvěšujet na veřejných budovách v 8 termínech během roku, a jelikož si opravdu nevzpomínám, byl bych vděčen za připomenutí. Děkuji.
Problému dotací na DČOV (domovní čistírny odpadních vod) jsme se věnovali na zastupitelstvu v listopadu. Jelikož mne to téma také zajímá, tak jsem navštívil nekoli seminářů organizovaných ministerstvem životního prostředí a zejména jsem dané téma diskutoval s odbory magistrátu, kteří ve konečném důsledku dají to rozhodnutí, zda je možné DČOV u objektu umístit. Bohužel, to v podmínkách na dotace není nijak specificky dáno a je to další kámen úrazu v naší oblasti – je na osobní diskusi, pokud máte zájem.

Děkuji za příspěvek.

Jaroslav Černý
starosta obce

5

Š. Hamršmídová

Neděle, 12. 2. 2017, 11:03

Dobrý den,
jaký je oficiální postup při volně pobíhajících psech ve vesnici Kamenice a Dobčín (pes a fena, která je agresivní). Majitel je nám znám, ale není s paní majitelkou řeč. Bylo nám řečeno, že jsme na vesnici a že je normální, a že když mi jejich pes nic neudělal (myšleno nepokousal), je to taky v pořádku.
Prosím tedy o sdělení postupu jak v takovéto situaci postupovat.
Děkuji.

4

Lenka Bártová

Středa, 8. 2. 2017, 22:18

Dobrý den,
nejdříve bych Vás chtěla pochválit za to, že jste výborný rétorik, ale tuto svou schopnost můžete používat jen na občany, kteří Vám Vaše rétorické schopnosti papají a ne na mě.
Mě stačí jasná srozumitelná odpověď a že by jste si nevzpomněl, kdy jste pozdě vyvěšoval státní vlajku, tak takovou pohádku Vám nevěřím. To jste ji zase tolikrát za své volební období nevyvěšoval.
K závěru, že vlajku a znak potřebuje hlavně pan starosta mě vedl pohled na výsledky hlasování, kdy 5.2.2017 hlasovalo pro znak pouze 5 lidí, což nejsou ani všichni členové zastupitelstva, přestože měli možnost výběru o několik dnů déle , než ostatní občané.
Škoda, že pan starosta neuvidí obecní znak a vlajku na akcích pořádných hasič( červnová soutěž hasičů, březnový hasičský ples), protože se těchto akcí neúčastní. Asi mu není moc příjemné sedět s manželkou u jednoho stolu s paní místostarostkou a ostatními členy zastupitelstva. To si raději pořádá, účastní se a tančí na Štěpánské zábavě, na kterou se pak musí z obecního rozpočtu doplácet (viz zápis).( Akce pořádané hasiči jsou výdělečné).
Před volbami toho pan starosta nasliboval hodně. Například také kanalizaci, přestože bylo jasné, že to je nereálné, ale slibem nezarmoutíš.
Nyní poskytuje Ministerstvo životního prostředí dotace na domácí čistírny odpadních vod, ale je tam závazek obce na 10 let, který pan starosta nechce akceptovat (stát asi potřebuje zodpovědného garanta). Spíš mi to ale připadá, že se mu nechce pracovat pro občany (hodně práce, malé zviditelnění).
Je zajímavé, že starostové jiných obcí, kteří o dotaci žádají, tyto obavy z garance projektu nesdílejí.
Na druhou stranu si naši občané mohou připadat, že jsou součástí velké politiky. Před volbami se slibuje a pak skutek utek.

3

starosta

Sobota, 4. 2. 2017, 13:26

Dobrý den paní Bártová,
mohu Vás ujistit, že pan starosta obecní znak a vlajku osobně nepotřebuje.
Význam obecního znaku není v tom, že bych ho chtěl já, ale tak jak jsem sliboval na počátku mého volebního období, směřuji vše ku prospěchu obce. Proto si dovolím také říci, že význam znaku a všeobecně symboliky obce odkazuje k historickým, kulturním a hospodářským hodnotám, je symbolem samostatnosti a suverenity obce a jejím vnějším reprezentantem, „vizitkou a reklamou“. Jsem si také jist, že znak bude identifikátorem, jehož prostřednictvím si občané vše „místní“ spojí se svým bydlištěm a dále posílí sounáležitost obyvatel s obcí – místní identitu, hrdost i lokální patriotizmus. Pro někoho může znak být také symbolem místa, jeho obrazem minulosti a současnosti a může svým prostřednictvím zprostředkovávat uchování informací i do budoucnosti.
Stranou nezůstává dále i fakt, že znak využije spolek hasičů ke své symbolice a prezentaci při různých sportovních či jiných aktivitách.
Já osobně v tom vidím „cenný duchovní majetek“ nebo takový „rodný list“ a „nevšední“ hodnotu obce.
Mohu Vás paní Bártová ujistit, že jsem si jak u heraldiků, tak i u předsedy heraldické komise v Poslanecké sněmovně zjišťoval, jaký je pohled veřejnosti všeobecně na symboliku a heraldiku. Jejich potvrzení a ukázka seznamu obcí/měst, které každoročně žádají Poslaneckou sněmovnu o schválení znaku mne utvrdila v tom, že je to správná cesta a že v historických souvislostech by si naše obec symboliku také zasloužila.
Ohledně vyvěšování státních symbolů, bych rád věděl, které datum máte na mysli, kdy nebyla česká vlajka vyvěšena.
Děkuji a zdraví
Jaroslav Černý
starosta obce

2

Drahoňovská

Pátek, 3. 2. 2017, 15:07

Dobrý den, prosím o opravu textu ohledně naší stížnosti. To, co je uvedeno v zápisu, neodpovídá skutečnosti, kvůli které jsem stížnost podala (již jsem to říkala i panu starostovi, který mi přislíbil nápravu). Děkuji.

1

Lenka Bártová

Čtvrtek, 2. 2. 2017, 21:55

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na co pan starosta potřebuje obecní znak a vlajku, když v den státního svátku není schopen včas vyvěsit naši národní vlajku.
Děkuji za odpověď.
Lenka Bártová


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image