Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.3.2012


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Mocák J, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Bárta L., Keller J.

Omluveni: p.Hájek

Zapsala: Bártová L.


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Hospodaření obce k 31.12.2011.

3)    Výměna vodovodního řadu v r.2012.

4)    Naplánování oprav obecních komunikací v r.2012.

5)    Projednání žádosti o pokácení vzrostlých stromů u p.Urbáška.

6)    Projednání možnosti umístění antén na vodojemu.

7)    Různé.


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Bárta a p.Keller. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6  proti 0.2. Hospodaření obce k 31.12.2011.


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření k 31.12.2011.


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 03. Výměna vodovodního řadu v r.2012.

Výměna vodovodního řadu bude prováděna po částech dle požadavků stavebníků

a finančních možností obce.


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 04. Naplánování oprav obecních komunikací v r.2012.

V letošním roce jsou v plánu opravy obecních cest na Kamenici za Zajícovými

a na Dobšíně od Bártů k Čerešňovým


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 05. Projednání žádosti o pokácení vzrostlých stromů u p.Urbáška.

Žádosti o pokácení stromů u p.Urbáška a od p.Janečka byly schváleny.


Výsledek hlasování: pro 6 , proti 06. Projednání možnosti umístění antén na vodojemu.

Možnost umístění další antény na vodojemu od fi Comfeel na poskytování internetu

bude projednáno po jednání žadatele se společností T-Mobile a.s..
USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Ověřovatele zápisu p.Bártu a p.Kellera.
  2. Hospodaření obce k 31.12.2011.
  3. Výměnu vodovodního řadu.
  4. Opravy obecních cest.
  5. Pokácení stromů u p.Urbáška a p.Janečka.Další zasedání OZ se koná 10.4.2012 od 19.00 v restauraci Na kopečku.
Zveřejněno: 03. 4. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image