Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24. 8. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Šrajerová, Bártová, Bočková,  Hájek, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Bártová

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Rozpočtové opatření č. 6/10

3. Informace o volbách do zastupitelstva obce

4. Informace o stavu investičních  prací

5. Informace o úpravě cest v chatové oblasti

6. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd.Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 7 z 9 zastupitelů a je usnášeníschopné,. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Richtr, a p. Bártová L.  Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


2. Rozpočtové opatření č.6/10

Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č. 6/10.


Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


3. Informace o volbách do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce se konají 15. a 16. října 2010. Zastupitelstvo bude 9ti členné. Byla podána jedna kandidátní listina  – sdružení nezávislých kandidátů.


Zastupitelstvo bere na vědomí

4. Informace o stavu investičních prací

Rekonstrukce obecního úřadu již začala. Probíhají vnitřní úpravy, v  nejbližší době budou vyměňovat okna, dále  se bude zateplovat budova.

Kabely  veřejného osvětlení na Kamenici  jsou položeny, nyní se čeká na sloupy a lampy.

Zastupitelstvo bere na vědomí

5. Informace o úpravě cest v chatové oblasti

V chatové oblasti na Kamenici za Prskavcovými  byla provedena  i za pomocí chatařů,  částečná oprava cesty .


Zastupitelstvo bere na vědomí


6. Různé

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na dětský den  v částce 1 500,- Kč. Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.

Byla projednána stížnost p. Bessissa na průsak vody z obecního vodojemu. Situace bude postupně řešena. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bude provedena revize  knih v obecní knihovně dne 30.8.2010 v 16.00 hod. ( Bártová L. Kropáček Zd. Bártová I., Bočková L.). Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bude provedena částečná oprava obec. rozhlasu – oprava poškozených reproduktorů a vedení.


Usnesení: zastupitelstvo schválilo program jednání, rozpočtové opatření č. 6/10, příspěvek na dětský den 1 500,- Kč.


Zveřejněno: 26. 8. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image