Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.2.2012


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Mocák J, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Hadač, p. Mocák J.

Zapsala: Bártová L.


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Zajištění veřejného nahlédnutí katastrálního operátu.

3)    Projednání odměny p.Uchytilovi.

4)    Zvolení zástupce na valnou hromadu VOS Jičín.

5)    Projednání žádosti o dotaci Pekařství Bohemia.

6)    Pozvánka na 1.ples Mikroregionu Český ráj.

7)    Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  všech 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Mocák J. a p.Hadač. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.

Výsledek hlasování: pro 7  proti 0.


2. Zajištění veřejného nahlédnutí katastrálního operátu.

Ve dnech 5.-16.3.2012 od 16-18hod bude možné v zasedací místnosti OÚ nahlédnout

do katastrálního operátu před přechodem na digitální podobu map.

Zastupitelstvo bere na vědomí.


3. Projednání odměny p.Uchytilovi.

Za opravy el. zařízení pro obec byla p.Uchytilovi navržena odměna 600kč.

Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0


4. Zvolení zástupce na valnou hromadu VOS Jičín.

Zástupcem obce na valnou hromadu VOS Jičín 22.6.2012 byl zvolen p.Zdeněk Horčička

a náhradníkem pí Lenka Bártová.

Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0


5. Projednání žádosti o dotaci Pekařství Bohemia.

Dotace Pekařství Bohemia byla navržena pro rok 2012 ve výši 3000kč.

Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0


6. Pozvánka na 1.ples Mikroregionu Český ráj.

O účast na plese neprojevil nikdo zájem. Pořadatelé plesu byli informováni o naší neúčasti.


7.Různé

Schválena odměna p.Kyzivátovi za zapůjčení valníku ve výši 1200kč.

Na hasičský ples, který se koná 17.3.2012, schválen příspěvek 2500kč.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0


USNESENÍ:


Zastupitelstvo obce schvaluje:


  1. Program zasedání a ověřovatele zápisu p.Hadače a p.Mocáka J.
  2. Odměnu p.Uchytilovi.
  3. Zástupce na valnou hromadu VOS Jičín p.Horčičku.
  4. Dotaci Pekařství Bohemia.
  5. Odměna p.Kyzivátovi.
  6. Příspěvek na hasičský ples.Další zasedání OZ se koná 20.3.2012


Zveřejněno: 20. 2. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image