Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.6.2012.


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.6.2012.Zahájení:  18.00 hod.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Vodovod

3. Silnice

4. Bezdrátový rozhlas

5. Vodovod Kamenice

5. RůznéPřítomni: viz presenční listina


Jednání :


1. Jednání zahájila starostka obce. Seznámila přítomné s programem jednání a navhla ověřovatele zápisu pana Hadače a pana Hájka.


Ověřovatelé byli schváleni 6 hlasy přítomných zastupitelů.2. Přípojka vodovodního řádu u pana Tošovského – bude provedena poptávka minimálně u tří firem – firmy Svoboda Dolní Bousov, Rejzek Horní Bousov, VaK Jičín, popřípadě další. Poptávku zajistí paní Bártová Lenka, na příštím zastupitelstvu předloží nabídky a následně bude rozhodnuto o realizaci.


Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.3.Oprava silnice v obci – budou osloveny minimálně tři firmy a bude jim předložen požadavek na realizaci , oslovení a podmínky realizace zajistí a rozešle paní Bártová Lenka, na příštím zastupitelstvu předloží nabídky .


Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.4. Na výstavbu bezdrátového rozhlasu bylo rozesláno zadání, zatím se vrátily dvě nabídky. Obci byla přiznána dotace, do konce června bude zpracována ve spolupráci se zástupcem  MRČR smlouva o přijetí dotace. Na příštím zastupitelstvu bude rozhodnuto o přijetí dotace a zároveň bude vybrána firma k realizaci rozhlasu. Smlouvu zajistí paní Bártová Lenka.


Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.5. Pan Hadač zajistí dokončení již realizované části vodovodu na Dobšiné – dodělání povrchů a reklamace,Do úplného dokončení a převzetí stavby nebude proplacena druhá polovina faktury.


Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.6. Různé:


– Starostka obce seznámila přítomné se závěrečným úctem obce, který byl sestaven k 31.12.2011. Závěrečný úcet byl vyvěšen  16.5.2012 , sejmut.  10.6.2012.

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný úcet za rok2011 a souhlasí s auditem celoročního hospodaření obce bez výhrad.


– zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru obce provést kontrolu hospodařen í hospody ( výše nájmu, náklady apod.) . Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– starostka informovala zastupitele o žádosti pí Štepánkové, Kamenice o údržbe příkopů. Do podzimu se vyčistí příkop od pí Štepánkové do lesa. Práce se provedou brigádnicky za spoluúčasti majitelů sousedících pozemků.. Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– pan Bárta předložil zastupitelům návrh provozovatele hospody na zakoupení  televizoru. Toto bude předmětem jednání až po provedení kontroly hospodaření.Nákup televizoru byl zamítnut všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.Usnesení:

OZ schvaluje  – 6 hlasy ANO:


– ověřovatele zápisu

– poptávku na realizaci vodovodu a podmínky převzetí již hotové stavby

– poptávku na realizaci bezdrátového rozhlasu

– dokončení vodovodu v Kamenici

– závěrečný úcet za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad

– finanční kontrolu hospody

– vyčištění příkopů


OZ zamítá – 6 hlasy NE


– nákup televizoru do hospody


Ukončení: 19.30 hod.


Příští zasedání : 17.7.2012 v 18.00 hod.


Zveřejněno: 15. 6. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Padiorová

Pondělí, 9. 7. 2012, 16:28

Dobrý den,
chci se zeptat, zda by bylo možné zajistit instalaci dopravních značek, které by donutily řidiče snížit rychlost při projíždění Dobšínem, zejména pak v zatáčce u hřiště. Měla jsem teď možnost být minulý týden na své chaloupce vedle školy a provoz (zejména nákladních aut a dokonce kamionů s vlekem) byl skutečně velký. Málokterý řidič jel předepsaných 50 km/hod. Divím se, že ještě nějaký pirát silnic nevyjel z této zatáčky přímo na dětské hřiště. Zjistila jsem, že v Horním Bousově je už od sjezdu z jičínské silnice instalovaná značka „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“. Je možné, že řidiči náklaďáků tento zákaz „objíždějí“ přes Dobšín. Bylo by možné tento problém ve spolupráci s dopravní policií řešit? Děkuji za pozornost. Vladimíra Padiorová, Dobšín 18


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image