Územní plán

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je nezbytným materiálem pro další rozvoj obce. Má fukci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán uložený na okresním úřadu je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

Textová část:

Územní plán obce Dobšín
Odůvodnění územního plánu

Výkresová část:

Hlavní výkres
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Výkres technické infrastruktury
Výkres základního členění
Výkres civilní ochrany
Odůvodnění UP - koordinační výkres
Odůvodnění UP - výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Pro zobrazení zde uvedených dokumentů potřebujete prohlížeč PDF souborů. Zdarma jej můžete získat kliknutím na následující banner: